CrossFit MGW Warszawa Centrum
Mobirise

CrossFit MGW to afiliowany box CrossFit w samym sercu Warszawy,
który powstał z myślą o wszystkich miłośnikach ruchu i zdrowia.

Stworzyliśmy ten klub dla osób chcących się rozwijać, otwartych na wiedzę, mających cele i marzenia.
Głęboko wierzymy… wiemy, że jak czegoś bardzo chcesz — nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych!

Mobirise

METABOLIC CONDITIONING

Trening wytrzymałościowy w tym m. in.:
Bieganie
Indoor Rowing
Air Bike
Skakanka

Mobirise

GYMNASTICS

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała w tym m. in.:
Przysiady
Pompki
Podciąganie
Trening CORE
Wskoki na skrzynie

Mobirise

WEIGHTLIFTING

Trening z obciążeniem w tym m. in.:
Piłki lekarskie
Kettlebells
Hantelki
Sztangi


NIE ZWLEKAJ,
ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

ZAPISZ SIĘ NA SWÓJ PIERWSZY
TRENING MGW STARTER!

ATMOSFERA

CrossFit MGW to przy­ja­ciel­ski kli­mat, wza­jem­ne wspie­ra­nie się pod­czas tre­nin­gów i wspól­na ra­dość z osią­ga­nych re­zul­ta­tów. Ro­bi­my wszyst­ko, aby no­we oso­by od ra­zu po­czu­ły się u nas jak w do­mu! Czas po tre­nin­gach rów­nież czę­sto spę­dza­my ra­zem, mniej lub bar­dziej na spor­to­wo!

NASZA WIZJA

Wy­zwo­le­nie drze­mią­ce­go w na­szych klu­bo­wi­czach po­ten­cja­łu i po­pra­wa ich zdro­wia. Do­świad­czo­na ka­dra tre­ner­ska, dłu­go­fa­lo­we pro­gra­mo­wa­nie tre­nin­gów, współ­pra­ca z naj­bar­dziej re­no­mo­wa­ny­mi pro­du­cen­ta­mi sprzę­tu i opie­ka wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych fi­zjo­te­ra­peu­tów to fun­da­men­ty na­sze­go klu­bu.

ZOBACZ, CO MÓWIĄ INNI!

NASZE OPINIE W

Mobirise
Oceń nas w Google

NEWSLETTER

SUBSKRYBUJ NASZ NEWSLETTER, ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ
I NIE PRZEGAPIĆ NOWYCH MOŻLIWOŚCI!

Aplikacja eFitnessApp

REJESTRACJA, ZAKUP CZŁONKOWSTWA I ZAPISY NA ZAJĘCIA
JESZCZE NIGDY  NIE BYŁY TAK PROSTE!

Mobirise

NASI PARTNERZY

DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@mgwtraining.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 21:00

Sb 9:00- 13:30

Nd 11:00- 13:00 

HTML Editor